X
تبلیغات
رایتل

ما سه نفر
زندگی جدید من و بابام و داداش کوچولوم 

هفته های آخر اردیبهشت خیلی به عرفان خوش گذشت، درسشون تموم شده بود و همش یا اردو میرفتن یا از بازیا و خوراکی خوردن و مسابقه های مختلف تو مدرسه تعریف میکرد.

 قبل از هر اردویی بابا همیشه با عرفان کلی حرف میزد و سفارش میکرد که به حرف معلم و بقیه بزرگترا گوش بده و از جمع دور نشه و ..از این جور حرفا عرفانم همیشه میگفت چشم بابا و قوله قول و..از این جوابا.خب واقعانم  همیشه حرف گوش میداد و هیچیم نمیشد، بعد از هر اردویی هم یه دو سه روزی ازش تعریف میکرد و کلا خیلی خوشحال بود 

ولی یه روز که اومد خونه و با ذوق گفت داداش میخوان ببرنمون شهربازی... من همون لحظه به بابا نگاه کردمو بابا هم فقط آروم سر تکون داد  دیگه فهمیدم فکری که تو سرم اومده رو قبلا  بابا هم کرده

آخه هروقت ما خودمون میریم شهربازی کلا حرف حرفه عرفانه اونجا...یعنی مثلا همیشه کارت بازیا دست عرفانه،یا هربازی که میخواد میکنه، به همون ترتیبی که میخواد و بعضی وقتام چند بار...خلاصه که در کل تو شهربازی تقریبا رئیس اونه.

حالا ما فکرمیکردیم که این آقای رئیس بخواد با همکلاسیا و معلما بره شهربازی چی میشه؟!!! که درستم فک کرده بودیم

بابا که قشنگ معلوم بود دلش میخواد عرفان نره..چون  اولش گفت: عرفان حالا حتما میخوای بری؟!!!تنها تنها؟!!!،منو داداش چی پس؟میخوای نری ،بعدا سه تایی بریم؟

ولی عرفان اونقد ناراحت شد و بعدم دیگه نزدیک بود  گریه ش درمیاد بابا دیگه گفت باشه برو ولی ...بعدم دیگه شروع کرد و دو سه برابر دفعه های قبل با عرفان حرف زد و تذکر داد تا عرفان قشنگ متوجه شه که این شهربازی رفتن با دفعه های قبل فرق داره، ولی کار خیلی سختی بود چون وسطا عرفان خیییلی تعجب میکرد از بعضی حرفا ،مثلا میگفت یعنی کارت و نمیدن به خودمون؟!!!خب چرا برای هر کدوم یکی نمیخرن؟!خب من یکی میخرم بعد من و مانی و محمد حسین اجازه میگیریم باهم بازی می کنیم!!!! 

یعنی هر چیم بابا میگفت سریع پشت سرش یه راه حل میداد  

خلاصه که من و بابا دو ساعت توضیح دادیم و دویستا چشمم شنیدیم و آخرشم ده بیستا قوله قول.ولی...ولی ای کاش واقعا نمی رفت.

فردایی که رفتم دنبالش با گریه از مدرسه اومد بیرون و اشکش همونطور میریخت

 بعد اردو قرار بود زودتر تعطیل شن و بابا گفته بود من برم دنبالش چون امتحانم نداشتم.

هرچی ازش می پرسیدم چی شده جواب نمیدادفقط گریه میکرد و همونطور راه افتاد طرف خونه،منم رفتم دنبالش دستشو گرفتم باز گفتم خب بگو چی شده دیگه داداشی؟

با گریه گفت مثلا قرار بود امروز کلی خوش بگذره همش کیف کنیم ولی نذاشتن که ...کلی دعوامون کردن تازه امتیازمونم کم کردن

گفتم چرا؟ 

گفت نمی دونم که ..خب بازی کردیم دیگه...

گفتم مگه چی بازی کردین دعوا کردن؟همه رو دعوا کردن ؟

گفت نه فقط من و مانی و محمد حسین و داداش...بعدم گریه اش بیشتر شد

وااای یعنی وقتی گفت من و مانی و محمد حسین دیگه فهمیدم یه دسته گل بدی به آب دادن و امروزاز اون روزا قراره بشه

گفتم داداش چیکار کردین مگه؟ها؟!!گفت هیچی...گفتم یعنی چی هیچی؟الکی که دعوا نمیکنن حتما یه کاری کردین دیگه،بگو چی بازی کردین؟!!

یهو عصبانی شد دستشو کشید گفت نخیرم کاری نکردیم ...بازی کردیم دیگه خب آدم میره شهربازی بازی کنه دیگه.بعدم شروع کرد تند راه رفتن.. من سریع رفتم دنبالش  گفتم خب باشه یواش، بعدم دستشو گرفتم ولی باز دستشو درآورد..منم دیگه ولش کردم.

ولی نزدیک خیابون که رسیدیم و خواستم دستشو بگیرم رد شیم ، باز دستشو کشید بعدم همونطور داشت میرفت وسط خیابون منم دیگه اعصابم خورد شد بازوشو گرفتم کشیدم عقب گفتم وایسا دیگه چته؟دیوونه میری زیر ماشین.

 عصبانی داد زدگفت  نخیرم خودم بلدم رد شم.به بابام میگم بهم حرف بد زدی...همونطورم گریه میکرد،اصلا قاطی بود بدجور.

ولی من دستشو سفت گرفتم تا خونه.. کلی هم غرغر کرد و آبروریزی کرد وسط خیابون که ولش کنم ولی من گوش ندادم ...تو خونه هم رفت تو اتاقش و فقط گریه میکرد.

دیگه اصلا نمیخواستم برم پیشش ولی صدای گریه ش همش میومد نمیشد درس خوند .رفتم تو اتاقش دیدم لباسشم در نیورده، همونطور رو تخت خوابیده بود گریه میکرد

گفتم داداشی بگو چی شده دیگه ،گریه نکن.

 معلوم بود دیگه دلش میخواد تعریف کنه چون یه بار که گفتم بلند شد اشکشو پاک کرد گفت داداش آخه ما کار بد نکردیم که فقط بازی میکردیم همش تقصیر مانی بود.

گفتم خب بگو چی بازی کردین؟

گفت  اولش.. یه کم با وسیله ها بازی کردیم ....بعدش خیلی منتظر موندیم نوبتمون بشه یه کم قایم موشک بازی کردیم!!!!!!

من لبمو گاز گرفتم گفتم عرفااان تو شهربازی قایم موشک بازی کردین؟!!!

گفت نرفتیم بیرون که همونجا داداش...ولی بعدش این مانی و محمد حسین نتونستن منو پیدا کنن الکی گفتن که من گم شدم یعنی مانی گفتش همش تقصیر اون بود..بعدآقائه پلیس هست.. ولی مال شهربازی بودا داداش واقعی نبود، تفنگ نداشت...منو پیدا کرد!!!!!!!!!!ولی من گم نشده بودم که داداش.

بعد گریه اش بیشتر شد گفت اونقد دعوا کردن.. مانی و محمد حسینم دعوا کردنا ولی منو بیشتر دعوا کردن.

 فامیل دور میگه من دیگه حرفی ندارم...،اون لحظه قشنگ درک کردم فامیل دورو  چون واقعا نمی دونستم چی بگم دیگه ؟!! یه کاری کرده بودن که  مجبور شده بودم مامورای شهربازی رم خبر کنن بعد می گفت کاری نکردیم!!

یعنی من فقط به این فک میکردم که بابا بفهمه... 

گفتم عرفان ناظمتون به بابا زنگ نزد؟!! یه کم فک کرد بعدم گفت نمی دونم. بهش گفتم که اگه بابا اومد و مثلا میدونست و دعوات کرد هی نگی کاری نکردم تقصیر مانی بودا بگو ببخشید باشه؟ ....آخه باز داشت خیلی بهونه میاورد 

  گفت خب گفتم ببخشید بعدش بگم چی شد؟!! 

گفتم نه نگو اگه بابا اجازه داد بگو. بعدم بلاخره گریه ش بند اومد و منم رفتم سر درسم تا بابا بیاد هیچیم نخوندم.

 بابا که اومد خونه همه چیزو می دونست ،خیییییییلیم عصبانی بود از مدرسه زنگ زده بودن همه چیو گفته بودن  

بابا داشت با من حرف میزد،انگار صدای بابا رو شنیده بود یهو از بالای پله ها با بغض گفت بابا اجازه؟...ببخشید بابا خب ولی مانی الکی گفتش که من گم شدم..همش پیش بقیه بودم همونجا بودم!!!!!!!!! 

اون لحظه دلم میخواست سرمو بزنم به یه جایی  ولی الان که یادم میاد خندم میگیرهمثلا داشت به حرفم گوش میدادیعنی کلا حرف گوش کردنش این شکلیه که بعدش میگه گوش دادم و  کاری نکردم 

هیچی دیگه بابا که خودش عصبانی بود،عصبانی ترم شد بلندگفت اول سلام دیگه عرفان خان نه؟سلامت چی شد پس؟ها؟!!بی ادب.

همیشه هول که میشه کلا سلام یادش میره آروم سلام کرد .بابا هم گفت علیک سلام و بعدرفت بالا بازوشو گرفت و رفتن تو اتاق بابا منم سریع رفتم بالا.

 ولی عرفان اصلا نمیتونست ساکت بمونه که .... باز شروع کردتوضیح دادن ولی چند ثانیه بعد  یهو بلند گفت خط کش چرا آخه؟!!! 

وقتی از اتاق اومدن بیرون بابا واقعا خط کش دستش بود 

گفت چرا؟!!چون  دیگه امروز قراره از من کتک بخوری. بعدم رفتن تو اتاق عرفان و عرفانم باز زد زیر گریه بابا گفت  دیگه صدات نیاد عرفان فقط دستت جلو باشه.

عرفان دستشو پشتش گرفته بود گفت نه آخه چرا من...ولی بابا دیگه بدجوری از کوره در رفت یکی با خط کش زد به بازوش گفت  هیس... دیروز کم گفتم که میگی چرا؟آره؟!!!چند بار گفتی چشم بابا؟!همونقد میزنم تا دیگه الکی نگی چشم.

عرفانم بازوشو گرفته بود و  فقط گریه میکرد من دم در وایساده بودم و بابا پشتش بهم بود منو نمیدید،با اشاره باز به عرفان گفتم بگو ببخشید بابا

با اینکه تجربه نشون داده که هر وقت من اینکارو میکنم بعدش یا هیچی نمیشه یا همه چی بدتر میشه ولی نمیدونم چرا اون لحظه کار خاصه دیگه ای به ذهنم نمیرسه و بازم امید دارم که مثلا وضع بهتر شه 

 ولی...ولی یهو گفت داداش خب من صد بار گفتم ببخشید که ولی اصلا بابا گوش نمیدن که همش عصبانین!!!!!!!!! حالا خوبه مثلا شمردن بلده ،معلوم نیست چجوری اون ببخشید زورکی رو صدتا حساب کرده بود.بابا هم که انگار حواسش نبود من اونجا وایسادم یهو عصبانی گفت الان شما  چرا اینجایی ها؟مگه فردا امتحان نداری؟بجنب سر درست.

منم دیگه گفتم چشم و رفتم عقب بابا هم در و بست و ...

ولی بعد دوتا فک کنم دستشو کشیده بود چون باز شروع کرد حرف زدن.گفت توروخدا ببخشید دیگه خواهش میکنم ...خیلی امتیازمو کم کردنا بابا دیگه همش نمینویسه خیلی خوب که دیگه خراب شد..مانی و محمد حسینم با من قهرن با خودشون دوستن فقط ،ناظمم دعوام کرد خیلی و ...کلی چیز دیگه ،آخرشم گفت که دیگه واقعا خیلی تنبیه شده  ولی  بابا ایندفعه دیگه خیلی عصبانی بود ازش ،بهونه هاش نتیجه نداد گفت بچه ای که حرف گوش نمیده باید خیلی بیشتر از اینا دعوا و تنبیه شه.بعدشم دیگه... ولی بازم خیلی نشد.

آخرسرم که بابا بهش گفت فردا باید بره از مدیر و ناظم و معلمش عذرخواهی کنه که به حرفشون گوش نداده و اذیتشون کرده و بعدم باید از همه همکلاسیاشم معذرت بخواد که اردوشونو خراب کرده... از گریه نمی تونست حرف بزنه ها ولی به زور باز گفت چشم بابا ولی از مانی و محمد حسین معذرت نمیخوام هیچوقت نمیخوام ،اصلانم آشتی نمیشم دیگه

+آخرشم یادش رفت به بابا بگه من بهش حرف بد زدم

++اوه اوه چققققدر طولانی شد!!!!!!

+++فردا کارنامه میدن...

[ سه‌شنبه 25 خرداد 1395 ] [ 02:00 ] [ amir ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آمار سایت
تعداد بازدید ها: 203408

Online User

ابزار وبمستر